خانه > تحلیل کنجاله > تداوم در افزایش قیمتهای جهانی کنجاله سویا در هفته اخیر

تداوم در افزایش قیمتهای جهانی کنجاله سویا در هفته اخیر

افزایش قیمتهای کنجاله سویا در طی هفته ای که گذشت تداوم داشت . در طی ۹ هفته گذشته قیمتهای کنجاله سویا ۳۰% و یا به عبارت دیگر ۱۰۰ دلار افزایش داشته و لیکن بر خلاف این قیمتهای روغن سویا افت محسوسی پیدا کرد .

کاهش میزان موجودیهای صادراتی روغن سویای آرژانتین می تواند توسط روغن پالم جبران شود و این موجودیهای صادراتی قرار است که در سال ۲۰۱۸ افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.

محصولات سویای آرژانتین از هم اکنون دچار آسیب های غیر قابل اجتنابی گردیده و در صورتی که وضعیت خشکی در ۲ تا ۳ هفته آینده تداوم پیدا کند خسارات بیشتری به سویای آرژانتین تحمیل خواهد شد  و این در حالیست که میانگین میزان باردهی محصولات در طی ۵ سال اخیر ۲/۵ تا ۳/۱ هزار تن در هکتار بود .

خشکی تداوم میزان باردهی سویای آرژانتین را در سال ۲/۲ به ۲/۳ هزار تن و در سال ۲۰۰۹ به ۱/۹ میلیون تن کاهش داد . در هر ۲ سال میزان تولید سویا ۱۲ میلیون تن کمتر از حد انتظار بود . امسال ما به نقطه ای رسیده ایم که ضایعات مشابهی را شاهد خواهیم بود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افزایش قیمت های جهانی کنجاله سویا در بازار/کاهش واردات کنجاله سویا به ایران در حد فاصل میان اکتبر تا سپتامبر

بازار کنجاله سویا در حال انفجار است .