خانه > تحلیل کنجاله > افزایش صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران

افزایش صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران

میزان صادرات سویا و کنجاله سویای برزیل در ۲ هفته پایانی ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرد ولی میزان صادرات برزیل در کل ماه دسامبر کمتر از سال گذشته بود . بنا به گزارشات رسمی که آمده برزیل صادرات بسیار بالا و متداومی به چین داشته است . در ضمن میزان صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران ، اتحادیه اروپا ، کره جنوبی و تایلند نیز بیشتر از حد معمول به ثبت رسیده است .

میزان صادرات ذرت برزیل در ماه دسامبر بازهم بسیار کم بود و فقط به ۱ میلیون تن رسید. این در حالیست که برزیل در سال گذشته ۶/۲۷ میلیون تن صادرات ذرت داشت . بازهم واردات بسیار بالای ۰/۴ میلیون تنی ذرت در ماه دسامبر جمع کل میزان واردات ذرت برزیل را در سال ۲۰۱۶ به ۲/۸۶ میلیون تن رساند (در قیاس با ۰/۳۷ میلیون تن سال گذشته) از این مقدار ۱/۴۷ میلیون تن از پاراگوئه و ۱/۳۹ میلیون تن از آرژانتین به برزیل صادر شد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

بالا رفتن میزان تولید کنجاله سویای هندوستان در پی افزایش قیمت در آمریکای جنوبی

افزایش قیمت اخیر کنجاله سویا در آمریکای جنوبی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش رقابت ...