خانه > تحلیل کنجاله > افزایش صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران
%da%a9%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-20

افزایش صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران

میزان صادرات سویا و کنجاله سویای برزیل در ۲ هفته پایانی ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرد ولی میزان صادرات برزیل در کل ماه دسامبر کمتر از سال گذشته بود . بنا به گزارشات رسمی که آمده برزیل صادرات بسیار بالا و متداومی به چین داشته است . در ضمن میزان صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران ، اتحادیه اروپا ، کره جنوبی و تایلند نیز بیشتر از حد معمول به ثبت رسیده است .

میزان صادرات ذرت برزیل در ماه دسامبر بازهم بسیار کم بود و فقط به ۱ میلیون تن رسید. این در حالیست که برزیل در سال گذشته ۶/۲۷ میلیون تن صادرات ذرت داشت . بازهم واردات بسیار بالای ۰/۴ میلیون تنی ذرت در ماه دسامبر جمع کل میزان واردات ذرت برزیل را در سال ۲۰۱۶ به ۲/۸۶ میلیون تن رساند (در قیاس با ۰/۳۷ میلیون تن سال گذشته) از این مقدار ۱/۴۷ میلیون تن از پاراگوئه و ۱/۳۹ میلیون تن از آرژانتین به برزیل صادر شد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

%da%a9%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-9

افزایش میزان صادرات کنجاله سویای ۵ کشور اصلی تولید کننده در ماه ژانویه

میزان صادرات کنجاله سویا در ماه ژانویه افزایش داشت و ۵ کشور اصلی تولید کننده ...

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن