خانه > تحلیل کنجاله > افزایش صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران

افزایش صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران

میزان صادرات سویا و کنجاله سویای برزیل در ۲ هفته پایانی ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرد ولی میزان صادرات برزیل در کل ماه دسامبر کمتر از سال گذشته بود . بنا به گزارشات رسمی که آمده برزیل صادرات بسیار بالا و متداومی به چین داشته است . در ضمن میزان صادرات کنجاله سویای برزیل به ایران ، اتحادیه اروپا ، کره جنوبی و تایلند نیز بیشتر از حد معمول به ثبت رسیده است .

میزان صادرات ذرت برزیل در ماه دسامبر بازهم بسیار کم بود و فقط به ۱ میلیون تن رسید. این در حالیست که برزیل در سال گذشته ۶/۲۷ میلیون تن صادرات ذرت داشت . بازهم واردات بسیار بالای ۰/۴ میلیون تنی ذرت در ماه دسامبر جمع کل میزان واردات ذرت برزیل را در سال ۲۰۱۶ به ۲/۸۶ میلیون تن رساند (در قیاس با ۰/۳۷ میلیون تن سال گذشته) از این مقدار ۱/۴۷ میلیون تن از پاراگوئه و ۱/۳۹ میلیون تن از آرژانتین به برزیل صادر شد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

بازار جهانی کنجاله تحت تاثیر کاهش صادرات آرژانتین

در سال تقویمی ۲۰۱۷ آرژانتین ۳۰/۶ میلیون تن صادرات کنجاله سویا داشت .