خانه > تحلیل کنجاله > افزایش شدید قیمتهای کنجاله سویا در پی کاهش میزان تولید

افزایش شدید قیمتهای کنجاله سویا در پی کاهش میزان تولید

کاهش میزان تولید محصولات آرژانتین با افزایش شدید قیمتهای کنجاله سویا گردیده است . بر خلاف این قیمتهای روغنهای نباتی وضعیت تدافعی دارد و این با در نظر گرفتن دورنمای فراوانی میزان موجودیهای روغن پالم می باشد و لیکن میزان بالای تقاضای احتمال کاهش قیمت های روغن پالم را محدود می نماید .

کنجاله سویا اخیرا پیشرو روند صعودی قیمتها هم در بازار نقدی و هم در بازار فروش آتی بوده است . در ۵ هفته اخیر قیمتهای فوب صادراتی کنجاله سویای آرژانتین برای تحویل کوتاه مدت ۸۰ دلار و یا به عبارت دیگر ۲۴% افزایش داشت و این در حالیست که قیمتهای سویا ۳۰ دلار و یا به عبارت دیگر ۸% افزایش پیدا کرد .

 بر خلاف این قیمتهای روغن سویا فوب آرژانتین ۴۰ دلار و یا به عبارت دیگر ۳% کاهش یافت (در ۵ هفته اخیر) . از لحاظ قیمت فعل و انفعالات مشابهی در بازار فروش آتی شیکاگو رخ داد و در این میان کنجاله سویا پیشرو روند صعودی قیمتها بود در حالیکه قیمتهای روغن سویا افت پیدا کرد و در نتیجه در پایان روز ۱۵ فوریه سهم کامل ارزش محصول روغن با کاهش شدید ۹/۸% تنزل یافت .

میزان موجودیهای صادراتی کنجاله سویای آرژانتین در حد فاصل میان ژانویه تا مارس بسیار کمتر از حدی بود که انتظار می رفت . واردکننده ها و مصرف کننده ها برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می باشند و در حال حاضر کمبود موجودیهای در مناطق صادراتی وجود دارد . بر خلاف این میزان موجودیهای ذخایر روغن نباتی نسبتا فراوان است .

 نگرانیهای وجود دارد که کمبود میزان موجودیهای صادراتی کنجاله سویای آرژانتین تا پس از ماه مارس نیز تداوم داشته باشد . حداقل نیمی از محصولات سویای آرژانتین تحت استرس قرار دارد . رخدادهای آرژانتین تعادل جهانی سویا را به سمت کسری تولید سوق داده است . حدس و گمانها در این راستا که احتمالا وضعیت محصولات آرژانتین ممکن است وخیم تر شود و این احتمال را به وجود آورده که قیمت این محصول در هفته های آینده افزایش بیشتری پیدا کند .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

تداوم در افزایش قیمتهای جهانی کنجاله سویا در هفته اخیر

افزایش قیمتهای کنجاله سویا در طی هفته ای که گذشت تداوم داشت .