خانه > تحلیل کنجاله > احتمال افزایش قیمت های کنجاله سویا در بازارهای جهانی

احتمال افزایش قیمت های کنجاله سویا در بازارهای جهانی

بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده بسیاری از مصرف کننده های کنجاله سویا در حال حاضر پوشش محدودی دارند . به این ترتیب احتمال زمانی که خریدهای کنجاله سویا ادامه پیدا کند احتمالا قیمت ها تا حدودی افزایش خواهد یافت .

در ۳ ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ میزان مصرف کنجاله سویا در بسیاری از کشورها کاهش داشت و دلیل این کاهش قیمتهای بالا و کمبود میزان موجودیهای صادراتی آرژانتین بود و این که آیا میزان مصرف باید در حد فاصل میان ماه ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ جیره بندی شود یا خیر به روند و ضرب آهنگ سرعت فروش کشاورزان و میزان روغنکشی ها در آرژانتین بستگی دارد که بزرگترین صادر کننده کنجاله سویای جهان محسوب می شود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افزایش قیمت های جهانی کنجاله سویا در بازار/کاهش واردات کنجاله سویا به ایران در حد فاصل میان اکتبر تا سپتامبر

بازار کنجاله سویا در حال انفجار است .