خانه > تحلیل کنجاله

تحلیل کنجاله

کاهش میزان تقاضای کنجاله تغییر ژنتیکی داده شده در روسیه

بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده کاهش شدید واردات کنجاله سویای روسیه تا این تاریخ از فصل (که به دلیل محدیدیت های وارداتی محصولات تغییر ژنتیکی داده شده می باشد) و بسیاری از مصرف کننده های روسیه میزان استفاده از کنجاله آفتابگردان تولید داخل را افزایش داده اند ...

ادامه نوشته »