خانه > تحلیل کنجاله

تحلیل کنجاله

بالا رفتن میزان موجودیهای کنجاله سویا بر خلاف روغن سویا در آرژانتین

موجودیهای کنجاله سویا در انبارهای صنایع روغنکشی آرژانتین در حال حاضر بسیار زیاد است (به دلیل صادرات کم) و این در حالیست که میزان موجودیهای روغن سویای آرژانتین نسبتا کم است .

ادامه نوشته »