خانه > تحلیل کنجاله

تحلیل کنجاله

افزایش میزان مصرف کنجاله های روغنی ژاپن در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر

میزان مصرف داخلی گونه های اصلی روغنهای نباتی و کنجاله های روغنی ژاپن در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش بسیار زیادی پیدا کرد و باعث شد که جمع کل میزان مصرف ژاپن اندکی فراتر از سال گذشته (۲۰۱۵) می رود .

ادامه نوشته »