خانه > آخرین قیمت‌ها

آخرین قیمت‌ها

ردیفمحصول۱۹Oct۱۸Oct
۱سویا،برزیل، CIF، روتردام۴۲۲۴۲۰
۲سویا، آمریکا، CIF، روتردام۴۰۱۴۰۱
۳روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf۸۰۱۷۹۲
۴روغن سویا ، FOB Decat ،pt۷۲۹۷۲۰
۵روغن سویا، Dutch ، Exmill۸۷۴۸۷۵
۶روغن سویا، برزیل، FOB۷۸۸۷۸۱
۷روغن سویا،آرژانتین، FOB۷۸۱۷۷۲
۸کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB۳۲۴۳۲۴
۹کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام۳۶۲۳۶۰
۱۰کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام۳۵۵۳۵۷
۱۱دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۳۷۰۳۷۰
۱۲روغن آفتابگردان، EU،FOB۷۸۶۷۸۵
۱۳روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB۷۶۵۷۷۰
۱۴روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه۷۶۲۷۶۲
۱۵کنجاله آفتابگردان، DAF، اوکراین۱۶۸۱۶۸
۱۶دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ۴۳۰۴۲۸
۱۷روغن کلزا، هلند، Exmill۸۹۰۸۸۴
۱۸کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill۲۰۷۲۰۶
۱۹روغن خام پالم، FOB، مالزی۶۷۷۶۷۵
۲۰روغن خام پالم ،FOB، اندونزی۶۸۵۶۸۵
۲۱پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی۶۸۲۶۸۵
۲۲پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی۶۹۱۶۹۵
۲۳پالم کرنل،CIF،روتردام۱۴۲۵۱۴۲۵
۲۴پالم کرنل، ۲۱-۲۳ %۱۶۰۱۵۹
۲۵روغن نارگیل،CIF، روتردام۱۵۰۰۱۴۹۰
۲۶پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem۱۳۹۰۱۳۷۵