خانه > مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

۱- صرفه جویی مصرف هگزان در کارخانجات روغنکشی پالم

۲-روغنکشی با حلال

۳-بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید دانه های روغنی در ایران

۴-بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری در تولید کلزا در ایران

۵-بررسی بازار دانه های روغنی و فرآورده های آن