خانه > تحلیل دانه های روغنی > چشم انداز تولید جهانی دانه های روغنی در سال زراعی ۲۰۱۵/۱۶

چشم انداز تولید جهانی دانه های روغنی در سال زراعی ۲۰۱۵/۱۶

به احتمال بسیار زیاد تولیدات دانه های روغنی در سال زراعی ۲۰۱۵/۱۶ دو میلیون تن کاهش خواهد داشت . بالاترین مقدار وابستگی جهانی به دانه سویا، در پی کمبود ذخایر دانه های روغنی دیگر بخصوص کلزا را پیش بینی می نماییم.

چشم انداز تولید جهانی سویا حاکی از افزایش تولیدات این محصول می باشد. ما در بازبینی مجدد تخمین میزنیم که تولیدات سویا نسبت به تخمین های ماه جولای ۳ میلیون تن افزایش نشان می دهد و اکنون مقدار ثابت تولیدات جهانی در سال زراعی ۱۶/ ۲۰۱۵ برای دانه سویا ۳۱۵.۸ میلیون است. بعد از رقم رکورد شکن ۳۱۸.۶ میلیون تنی سال زراعی ۲۰۱۴/۱۵ مقدار تولید شده سویای ۳۱۵.۸ میلیون تنی سال زراعی ۲۰۱۵/۱۶ بالاترین رقم رکورد شکن تولید این محصول می باشد.

با تجدید نظر در ارتقای تخمین های قبلی خود احتمال زیادی می دهم که تولید ذرت آمریکا ۱.۷ میلیون تن و در آمریکای جنوبی ۱.۵ میلیون تن محصول بیشتری از مقادیر تخمین زده گذشته تولید ذرت داشته باشند.

در طی فصل ۲۰۱۵/۱۶ذخائر جهانی سویا بسیار فراوان خواهد بود و این فراوانی مدیون انباشت اولیه( موجودی های ابتدای فصل) ۲۲ میلیون تنی (تخمینی) می باشد.

به دلیل مسائل ذکر شده احتمال زیادی وجود دارد که ذخائر سویا نسبت به ۳۸۳.۸ میلیون تن ۲۰۱۴/۱۵ به رقم رکورد شکن ۴۰۳ میلیون تن برسد.

لازم به توضیح است که این مقدار (در سال زراعی ۲۰۱۳/۱۴) ۳۴۱.۵ میلیون تن بود.

ذخائر فراوان و وضعیت مناسب آب و هوایی در آمریکا در طی ۴ هفته گذشته از جمله دلایل پایین بودن قیمت ها محسوب می شود.

پیرو برآوردهای ما تولید سالانه کلزا ۵.۱ میلیون تن و پنبه ۴.۲ میلیون تن کاهش و دانه های روغنی دیگر اندکی افزایش خواهد داشت.

جمع کل هر ۶ دانه روغنی بجز سویا با ۷.۳ میلیون تن کاهش درسال زراعی ۲۰۱۵/۱۶ به جمع کل ۱۹۳.۸ میلیون تن خواهد رسید.

منبع : oilworld.biz

همچنین ببینید

وضعیت تولید جهانی آفتابگردان در سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹

به احتمال زیاد میزان تولید جهانی آفتابگردان در سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ به رکورد جدید ۵۰.۶ ...