خانه > تحلیل کنجاله > آیا با قیمت های فعلی، بازار توانایی جذب رشد بیش از میانگین ذخایر کنجاله را در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶ خواهد داشت؟

آیا با قیمت های فعلی، بازار توانایی جذب رشد بیش از میانگین ذخایر کنجاله را در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶ خواهد داشت؟

با در نظر گرفتن تقدم تولید جهانی کنجاله سویا به احتمال زیاد ، کلیه کنجاله های روغنی افزایش تولید خواهند داشت و در فصل آینده رکورد جدید ۳۰۶ میلیون تن خواهد رسید و بدین ترتیب حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن محصول بیشتر به ذخایر بازار اضافه خواهد شد.

به احتمال زیاد کمبود ذخایر کنجاله کلزا و کنجاله آفتابگردان باعث افزایش تولید بسیار زیاد کنجاله سویا در ماه های آینده خواهد شد.

در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶ ، به احتمال زیاد بازار جهانی با رشد بیشتر از میانگین تولیدات جهانی کلیه کنجاله های روغنی خواهد بود و این افزایش برای سومین بار در فصل های پی در پی می باشد. به عقیده ما در فصل زراعی۲۰۱۵/۱۶ با قیمتهای کنونی یافتن تقاضای کافی برای افزایش جهانی ذخایرکنجاله های روغنی بسیار دشوار خواهد بود.

در فصل جدید باز هم کنجاله سویا در خط مقدم افزایش تولیدات جهانی کلیه کنجاله های روغنی اصلی است. با این وجود ما تخمین میزنیم که نرخ رشد جهانی کنجاله سویا تنزل کند ولی با این وجود بسیار بالاتر از حد نرمال قرار خواهد داشت. یعنی در حدود ۱۱.۹ میلیون تن و این بزرگترین افزایش پی در پی در سوابق ما می باشد و این اتفاق در زمانی رخ می دهد که آمریکای جنوبی ، چین ، هند و چندین کشور در نواحی شمالی نقش رهبری این افزایش را ایفا می کنند.

با توجه به پیش برآورد افزایش تولید کنجاله سویا در کشورهای صادر کننده ما در فصل آینده شاهد خرید و فروش جهانی ۶۵ تا ۶۶ میلیون تن از این محصول خواهیم بود.

ما بر این عقیده ایم که در فصل زراعی ۲۰۱۵/۱۶ برای سومین فصل پی در پی مصرف کنجاله در سطح جهان کمتر از تولید جهانی آن خواهد بود. سوال بزرگ این است که مقدار آن به چه اندازه خواهد بود؟

سوال بعدی این است که آیا کاهش احتمالی رشد مصرف جهانی کنجاله سویا فشاری به روغنکشی های سویا وارد خواهد کرد و یا خیر؟

در ماههای آینده ما انتظار داریم که سهم روغن سویا اندکی بهبود پیدا کند.

مقدار تولید جهانی ۲ گروه کنجاله روغنی به غیر از کنجاله سویا که برای ۲۰۱۵/۱۶ پیش بینی شده بود، اکنون با بازبینی اصلاح شده مجدد کمتر از یک ماه قبل تخمین زده می شود و طبق پیش بینی ها با افت مواجه خواهد بود.

این افت بخصوص در کنجاله کلزا و کنجاله آفتابگردان محسوس خواهد بود.

منبع : oilworld.biz

همچنین ببینید

تداوم در افزایش قیمتهای جهانی کنجاله سویا در هفته اخیر

افزایش قیمتهای کنجاله سویا در طی هفته ای که گذشت تداوم داشت .