خانه > درباره انجمن > هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمت
جواد مدللرئیس هیئت مدیره
دکتر علیرضا شریفینائب رئیس
حیدر خاکبازخزانه دار
اکبر سبقتیدبیر و عضو هیئت مدیره
علی داناعضو هئیت مدیره
علی فاضلیعضو هیئت مدیره
قاسم فلاحتیعضو هیئت مدیره
نعمت اله زمانیانعضو علی البدل
قدرت اله فلاحبازرس