خانه > درباره انجمن > هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمت
محمد عبدیرئیس هیئت مدیره
ابوالحسن خلیلینائب رئیس هیئت مدیره
علی فاضلیعضو هیئت مدیره و خزانه دار
محمد جعفریدبیر
محمد صادق نوریعضو هئیت مدیره
ابوالفضل بوژمهرانیعضو هئیت مدیره
علی محمد چوپانیعضو هیئت مدیره
حسن محمد حسینعضو هیئت مدیره
آیدا گوهریبازرس اصلی
صادق جایروندیبازرس علی البدل