آخرین اخبار

افزایش میزان روغنکشی های آفتابگردان در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶

در هفته های اول فصل جدید میزان روغنکشی های آفتابگردان شروع بسیار مناسبی داشت و انتظار می رود که از میزان روغنکشی های سال گذشته فراتر رود (در حد فاصل میان ماه اکتبر تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۶) . ادامه نوشته »

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن