آخرین اخبار

وضعیت کاشت کلزا در اتحادیه اروپا

در طی چند روز گذشته بارانهای مفیدی در مناطق غربی اتحادیه اروپا باریده و به میزان رطوبت خاک و جوانه زنی محصولات کلزا کمک زیادی نموده است اما با این حال آب و هوای خشک باعث شده که کشاورزان اتحادیه اروپا و بخصوص فرانسه کلزای کمتری بکارند . ادامه نوشته »

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن